Městská knihovna Mohelnice 

S. K. Neumanna 1  |  tel.: 583 431 166  |  knihovna@knihovna-mohelnice.cz
Ukázat na mapě Mohelnice

Objednávky knih : knihovna.mohelnice@centrum.cz

MOHELNICKÁ ČTENÁŘSKÁ ŠIFRA

 

 

Související: úvod > služby a ceník > přístup k internetu

Přístup k Internetu

INTERNET v městské knihovně v Mohelnici je ZDARMA !

Základní doba bezplatného přístupu na internet je 1/2 hodiny (30 minut)

Tuto základní dobu lze na žádost uživatele 1 x prodloužit opět o 30 minut. To je však možné pouze za předpokladu že je PC volné a nečeká další zájemce

Maximální celková doba využívání internetu zdarma tak může činit maximálně 1 hodinu (60 minut) denně.

Rozhodnutí o možném prodloužení přístupu k internetu je plně v kompetenci pracovnic knihovny s přihlédnutím k aktuální situaci.

Poplatky za tisk dle ceníku knihovny :

1 stránka ........................ 2,- Kč
stránka s obrázkem ......... 4,- Kč

Další informace o používání internetu jsou obsaženy v knihovním řádu

IV. Využívání výpočetní techniky a přístup k internetu

1. Uživatel nesmí využívat výpočetní techniku k jiným účelům než k využití služeb poskytovaných knihovnou. Způsob práce uživatele je přesně vymezen vždy na příslušném počítačovém pracovišti..

2. Přístupu k Internetu v městské knihovně mohou využívat zájemci, ovládající základy práce s operačním systémem Windows a sítí Internet.

Děti do 15 let mají k Internetu přístup pouze v případě, že jsou registrovány jako uživatelé knihovny.

3. Uživatel může používat pouze instalovaný software. Není dovoleno nahrávat na disk jakékoliv vlastní soubory, instalovat aplikace stažené z Internetu, měnit nastavení programů nebo restartovat počítač.

4. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných systémů a aplikací v knihovně.

5. Uživatel se při příchodu na pracoviště Internetu prokáže průkazem uživatele knihovny nebo občanským průkazem a seznámí se s podmínkami využívání výpočetní techniky a přístupu k internetu.

6. Termín a hodinu návštěvy internetového pracoviště je možno předem rezervovat. Doba prodlení je maximálně 15 minut, pokud se uživatel nedostaví do této doby, rezervace zaniká.

7. Informace a soubory získané v Internetu uživatel může kopírovat na diskety, je však dovoleno používat pouze diskety zakoupené přímo v knihovně. Rovněž je možno požádat knihovníka o vytištění textu.

8. Je povoleno používat služeb prohlížeče WWW. Zájemci o služby elektronické pošty mohou využít služeb serverů dostupných v tomto prostředí( např. POST.cz.)

9. Uživatelé mladší 18 let nesmí navštěvovat stránky s erotickým nebo pornografickým obsahem.

10. Uživatel nese plnou odpovědnost za případné zásahy do konfigurace počítače, za škody vzniklé neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

11. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (zákon 121/2000Sb. – autorský zákon, z.256/1992Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech). Získané informace a data slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.

12. V případě nedodržení některé z výše uvedených podmínek může knihovník ukončit přístup uživatele k Internetu. 

V. Reprografické služby

1. Z prezenčních fondů a z dalších informačních fondů v tištěné nebo elektronické podobě pořizuje knihovna za úhradu kopie eventuálně tiskové výstupy. Při zajištění těchto služeb se pracovníci knihovny řídí příslušnými ustanoveními zákona 121/2000Sb. (Autorský zákon).

2. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, smí kopii použít v souladu s autorským zákonem pouze pro svoji osobní potřebu, další šíření kopií získaných z knihovních fondů je nepřípustné.


Jste zde: Městská knihovna Mohelnice  >  Přístup na internet

 

Otvírací doba:

Pondělí  9 - 18
Úterý 13 - 18
Středa 9 - 18
Čtvrtek Zavřeno
Pátek 9 - 18
Sobota 9 - 12
Neděle  Zavřeno

 

 

 

 

 

TOPlist


Dnešní svátek:

 

© Městská knihovna Mohelnice  |  tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz

Přihlásit se