Městská knihovna Mohelnice 

S. K. Neumanna 1  |  tel.: 583 431 166  |  knihovna@knihovna-mohelnice.cz
Ukázat na mapě Mohelnice

Objednávky knih : knihovna.mohelnice@centrum.cz

MOHELNICKÁ ČTENÁŘSKÁ ŠIFRA

 

 

70 LET MĚSTSKÉ KNIHOVNY V MOHELNICI

1945 - 2015 Historie knihovny ve zkratce.

Pozvánka na přednášku.

70 let Městské knihovny v Mohelnici

(1945 – 2015)

V září 1945 byla zásluhou učitelky Lídy Bartoňové v Mohelnici založena knihovna (její historie však spadá až do roku 1904). Letos v září tomu bude rovných sedm desítek let, co knihovna nabízí všem místním i přespolním své služby a podílí se tak na kulturním životě ve městě.

Základ knihovny vytvořily dary od občanů a spolků, přispělo i ministerstvo z fondu pro válkou postižené knihovny. V současné době prostředky na pořízení knih tvoří částka z městského rozpočtu a také obce, jejichž knihovny jsou ve středisku Mohelnice, si na nákup knih přispívají. Také stát podporuje nákup knih prostřednictvím tzv. regionálních funkcí (výměnné fondy).

Knihovna byla umístěna na několika místech, v letech 1961-1982 působila v budově radnice a od roku 1982 sídlí v ulici S.K.Neumanna. Tato budova byla zrekonstruována přímo pro potřeby knihovny a ve své době patřila k nejlépe vybaveným knihovnám v republice. V devadesátých letech však byla v restituci vrácena původnímu majiteli. V posledních letech je kapacita prostoru zcela vyčerpaná a tak se ve spolupráci s radnicí řeší nové umístění knihovny, ideálně v obecním objektu.

Od roku 1961 se stala knihovnou s profesionální knihovnicí, ve vedení se během let vystřídali: Stanislav Prokop (1946-1960), Anna Hřebačková (1960-1984), Dagmar Protivová (1984-2011), Hana Chmelařová (2011- 2013), nyní knihovnu vede Hana Haltmarová. Současný kolektiv tvoří Hana Haltmarová, Květa Kočková, Ivana Fučíková a Adéla Hulmanová.

Knihovna má od roku 1966 ve své péči 15 místních knihoven v okolních obcích: Bohuslavice, Krchleby, Křemačov, Květín, Libivá, Líšnice, Lukavice, Maletín, Mírov, Podolí, Řepová, Slavoňov, Studená Loučka, Třeština a Újezd, je tedy současně knihovnou střediskovou. Pro tyto knihovny zajišťuje nákup, zpracování, evidenci, dodávku a opravy knih, aktualizaci a revizi knihovního fondu, péči o prostředí knihoven a metodickou pomoc knihovníkům. Tento systém úspěšně funguje na základě smluv mezi Městem Mohelnice a obcemi.

Knihy se půjčovaly přes knižní lístky (na pobočkách přetrvává), ale v roce 2002 knihovna jako první v okrese slavnostně zahájila plně automatizovaný výpůjční provoz a nyní se knihy půjčují pomocí čárových kódů. Internet je poskytován zdarma a webové stránky www.knihovna-mohelnice.cz informují o všem, co knihovna pořádá. Stránky rovněž umožňují vyhledávat v on-line katalogu a obsluhovat čtenářské konto (rezervovat knihy, prodlužovat výpůjčky).

V roce 1945 knihovna začínala s těmito čísly: 1938 knih, 120 čtenářů, 1828 výpůjček. Za sedm desítek let se fond navýšil na více jak 35 000 knihovních jednotek, 1488 evidovaných čtenářů a téměř 49 000 výpůjček za rok. Celkem si čtenáři od roku 1945 do pololetí 2015 vypůjčili 2 924 889 knih.

Za celá ta léta knihovna prošla mnoha obdobími, příznivými i nepříznivými. Podařilo se zlepšovat prostředí knihovny (vybavení půjčoven, rekonstrukce osvětlení, výměna oken, vstupních dveří). Snahou bylo vždy návštěvníkům zajistit příjemné a vlídné prostředí, kde mohou trávit svůj volný čas. K tomu též patří pořádání kulturních akcí, např. besed se spisovateli, besed pro školky, školy, informačních lekcí pro studenty, soutěží, čtení do ouška v prostředí mateřských škol, čtení pro seniory v domově důchodců, roznášková služba imobilním čtenářům, výpůjční služba v prostorách Domova pro seniory, aj. Do své současné podoby knihovna vyrostla zásluhou mnoha obětavých dobrovolníků a profesionálů, neutuchajícímu zájmu čtenářů a podpoře ze strany zřizovatele, Města Mohelnice.

Snem knihovníků i čtenářů zůstává získání bezbariérových prostor, které by umožňovaly rozšíření poskytovaných služeb. Bezbariérovost je důležitá pro vozíčkáře, starší občany i maminky s kočárky. Právě tak se služby knihovny stávají dostupné co nejširší vrstvě obyvatel. Naplněním tohoto snu by mohlo být umístění knihovny v plánované přístavbě městského úřadu.                                                                             

                                                                                                              Hana Haltmarová

P o z v á n k a

K výročí 70 let činnosti Městské knihovny v Mohelnici bude v rámci Dnů evropského kulturního dědictví uspořádaná výstava a přednáška v sále městské knihovny. Termín přednášky bude upřesněn v programu. Můžete se tak podrobně seznámit s historií knihovny a zajímavostmi, které se v průběhu let její činnosti udály. Přednášející Mgr. Dagmar Protivová. Srdečně Vás všechny zveme.


Publikováno: 20. 7. 2015  |  Sdílejte článek: Linkuj.cz

 

Jste zde: Městská knihovna Mohelnice  >  Aktuality  >  70 LET MĚSTSKÉ KNIHOVNY V MOHELNICI

 

Otvírací doba:

Pondělí  9 - 18
Úterý 13 - 18
Středa 9 - 18
Čtvrtek Zavřeno
Pátek 9 - 18
Sobota 9 - 12
Neděle  Zavřeno

 

 

 

 

 

TOPlist


Dnešní svátek:

 

© Městská knihovna Mohelnice  |  tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz

Přihlásit se