Městská knihovna Mohelnice 

S. K. Neumanna 1  |  tel.: 583 431 166  |  knihovna@knihovna-mohelnice.cz
Ukázat na mapě Mohelnice

Objednávky knih : knihovna.mohelnice@centrum.cz

MOHELNICKÁ ČTENÁŘSKÁ ŠIFRA

 

 

Týden knihoven 2014

Pásmo besed, přednášek a přátelských setkání. Co vše probíhalo...

 M ě s t s k á   k n i h o v n a   M o h e l n i c e   a   T ý d e n   k n i h o v e n   2 0 1 4

Ve dnech 6. – 12. října proběhl již 18. ročník Týdne knihoven. Tuto celostátní akci vyhlašuje pravidelně Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) a naše knihovna se jej pravidelně účastní. Přestože pozornost letošního ročníku byla upřena především na knihovny českých muzeí, připravily jsme bohatý program pro naše čtenáře, pro školy a školky i širokou veřejnost.

                Hned v pondělí a v úterý proběhly „Informační lekce“ pro dvě třídy studentů z 1. ročníků SPŠE. V těchto lekcích se studenti seznamují s vývojem písma, historií vzniku a vývoje knihoven, jak u nás, tak i ve světě, s funkcí knihoven a jejich službami a rovněž v praktické části dokazují svou schopnost zvládnout vyhledaní informací v knihách dle zadaných požadavků, což náleží k základům informační gramotnosti.

                Úterý 7. října bylo o to slavnostnější, že se v dopoledních hodinách uskutečnilo velmi milé a přátelské setkání s našimi dlouholetými čtenáři kategorie 80+. Přišlo jedenáct hostů, stále aktivních čtenářů, pro které je kniha a knihovna součástí jejich života a kteří pamatují např. i to, že knihovna kdysi sídlila v kulturním domě a na městském úřadě. Na závěr našeho posezení zazpívaly hostům několik písniček děti z mateřské školky Na Zámečku, pod vedením paní učitelky Kaplové. Pohoštění k této příležitosti, v podobě několika druhů lahodných šátečků, věnovala Rašnerova pekárna v Mohelnici, které bychom chtěli touto cestou poděkovat.

                Středa patřila široké veřejnosti, ale hlavně čtenářům historických románů. V odpoledních hodinách proběhla beseda se spisovatelem Stanislavem Češkou, který je autorem dvou sérií rozhlasových pohádek pro děti a detektivních románů ze současného Brna, ale především autorem série historických detektivních románů z období Velké Moravy. Všechny přítomné obeznámil s tím, jak kniha vzniká, jak pro ni shromažďuje materiály i to, jak je nejisté, zda a kdy vyjde. Ve svých knihách staví příběhy na základě konkrétních, historicky doložených událostí a klade důraz na přesnost historických reálií. Čtenáři tuto skutečnost velmi oceňují. Samotná prezentace o „Velké Moravě“ pak přítomné pozdržela až do podvečerních hodin.  V příštím roce budeme na téma historie naší země rovněž besedovat s další celebritou z řad spisovatelů, a sice s panem Vladimírem Vondruškou.

                Ve čtvrtek nás navštívili naši nejmenší čtenáři z mateřské školky Zámecká, „Žabičky“ s paní učitelkou Ryšánkovou a Navrátilovou. Děti se hravou formou seznámily s pohádkovými knížkami, vyzkoušely si malování podle šablon, s velkou pozorností sledovaly výklad o ptácích z čeledi sovovitých – největším “ Výru velkém“ a nejmenším „Kulíškovi“ a poslechly si pohádku o sově, která létala pro moudré rady do knihovny. Poté si všechny děti vytvořily papírovou sovičku a své výtvory si spolu s novými znalostmi o sově – symbolu moudrosti a knihoven, odnesly domů.

                Týden jsme v pátek zakončili besedou připravenou na téma národnostních menšin žijících mezi námi. Pro žáky třetích tříd ze ZŠ Mlýnská (p. uč. Havlíčková, Krejčí a Pobucká) bylo připraveno setkání s paní Le Hang Nguyenovou pocházející z Vietnamu a paní Marií Hlouškovou, která se narodila v Kazachstánu a později bydlela na Ukrajině. Obě se před lety přistěhovaly do našeho města a nyní zde spokojeně žijí. V krátkém vyprávění nás seznámily právě se svými rodnými zeměmi, jejich jazykem, zvyklostmi a tradicemi. Obě zazpívaly krátkou písničku a rovněž úvod k pohádce v ruském jazyce děti hodně zaujal. Společně pak děti i paní učitelky zazpívaly ruskou píseň, kterou se naučily v předešlém týdnu. Děti měly hodně zvídavých dotazů, takže se v první i druhé části besedy rozvinula bohatá a chvílemi i humorná diskuze.

                V průběhu celého týdne byl ve výpůjčních hodinách zpřístupněn archiv v přízemí. Zde si zájemci mohli též vybrat a vypůjčit knihy, o které projevili zájem. Dále pak byla uplatňována tzv. „amnestie“ na sankční poplatky, tj. odpuštění poplatků čtenářům, kteří nevrátili knihy v řádném termínu.

                Všech akcí se zúčastnilo celkem 181 dětí, žáků, studentů, učitelů i účinkujících. Věříme, že všichni od nás odcházeli spokojeni a že se nám podařilo tento „Týden“ náležitě oslavit. 


Publikováno: 13. 10. 2014  |  Sdílejte článek: Linkuj.cz

 

Jste zde: Městská knihovna Mohelnice  >  Aktuality  >  Týden knihoven 2014

 

Otvírací doba:

Pondělí  9 - 18
Úterý 13 - 18
Středa 9 - 18
Čtvrtek Zavřeno
Pátek 9 - 18
Sobota 9 - 12
Neděle  Zavřeno

 

 

 

 

 

TOPlist


Dnešní svátek:

 

© Městská knihovna Mohelnice  |  tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz

Přihlásit se